Polityka prywatności CHORS.PL


 1. Administratorem danych osobowych rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) w serwisie chors.pl jest Fabryka Artystyczna Sp. z o.o., ul. Sołtysowicka 19c, 51-168 Wrocław, NIP: 8951859588, KRS: 0000257243, REGON: 020273372
 2. Kontakt z administratorem możliwy jest pisemnie na adres jego siedziby lub mailowo na adres [email protected]
 3. Przetwarzanie danych w przypadku wypełnienia formularza kontaktowego odbywa się na podstawie:
  1. w zakresie kontaktu z działem sprzedaży lub wsparcia technicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a zatem w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy lub w celu wykonania umowy, której jesteście Państwo. Zakres przetwarzanych danych określony jest treścią kierowanych przez użytkownika serwisu zapytań, ale obejmuje co najmniej dane wymagane w formularzu – imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej.
  2. W zakresie kontaktu związanego ze zgłaszaniem reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a zatem w celu wykonania umowy, jakiej jesteście Państwo stroną, a także w na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a zatem w celach związanych z prawnie usprawiedliwionymi interesami administratora, jakimi są obrona przed roszczeniami. Zakres przetwarzanych danych określony jest treścią kierowanych przez użytkownika serwisu zapytań, ale obejmuje co najmniej dane wymagane w formularzu – imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu oraz dane pozwalające zidentyfikować transakcję i produkt.
 4. Przetwarzanie danych użytkownika w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie newslettera odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zakres przetwarzanych danych obejmuje imię, nazwisko, firma, adres poczty elektronicznej. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO odbywa się także przetwarzanie danych osobowych zawartych w plikach cookies.
 5. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, ale pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę w zakresie newslettera można cofnąć poprzez przesłanie do nas maila na adres [email protected] lub skorzystanie z funkcji „anuluj subskrypcję” w treści maili, które otrzymacie Państwo od nas w ramach subskrypcji. Cofnięcie zgody w przypadku plików cookies odbywa się poprzez zmianę ustawień przeglądarki i usunięcie plików cookies.
 6. Odbiorcami danych będą wyłącznie:
  1. upoważnieni przez nas pracownicy i współpracownicy;
  2. podmioty dostarczające zewnętrzne usługi dla administratora i zastępujący go w wykonywaniu poszczególnych czynności przetwarzania (np. firmy hostingowe, jeżeli sposób przetwarzania wymaga powierzenia im danych do przetwarzania. W takiej sytuacji zawsze zawarta jest jednak umowa powierzenia przetwarzania;
  3. podmioty będące odbiorcami danych (np. banki, kurierzy, firmy telekomunikacyjne), jeżeli sposób przetwarzania będzie wymagał udostępnienia im danych;
  4. podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (np. podmioty publiczne).
 7. Wypełnienie formularza oznacza przesłanie danych osobowych znajdujących się w treści formularza, do Administratora. Przesłanie danych oraz wyrażenie zgody wymaga zapoznania się z informacją zawartą w niniejszej Polityce.
 8. Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który administrator zobowiązany jest przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody nie dłużej niż do czasu jej odwołania.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika i zapewnia, że dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

Polityka plików cookies CHORS.PL


 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach COOKIES.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. możliwości logowania do serwisu oraz utrzymania logowania na każdej kolejnej stronie serwisu
  3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. Tymczasowe (sesyjne) to pliki tymczasowo znajdujące się w pamieci przeglądarki, które pozostają w jej pamięci do momentu zakończenia sesji (wyłączenia przeglądarki).
  2. Stałe to pliki pozostające w pamięci przeglądarki tak długo, jak pozwalają na to wybrane przez użytkownika ustawienia przeglądarki
  3. Zewnętrzne Google Analytics zbieranie ogólnych i anonimowych danych statystycznych. Pliki wykorzystywane do analiz stron internetowych, które gromadzą informacje o sposobie korzystania przez internautów z analizowanej strony. Dane obejmują: miejsce z jakiego internauta trafił na stronę, liczbę odwiedzin, czas wizyty na stronie. Zbierane dane nie zawierają danych osobowych.
 6. Aby wyłączyć zapisywanie plików cookies można wybrać odpowiednią opcję na banerze informującym o stosowaniu cookies lub zmienić ustawienia swojej przeglądarki i zablokować zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu.
 7. Brak zgody na zapisywanie plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności serwisu, w szczególności w zakresie jego poprawnego wyświetlania.